Ölçümleme ve Raporlama

Doğru kişileri işe alabilmenizi, mevcut çalışanlarınız ve liderlerinizin gelişim ihtiyaçlarını belirlemenizi sağlıyoruz.

Birey tektir ve biriciktir. Kendisi gibi biri daha önce dünyaya gelmemiştir ve bundan sonra da gelmeyecektir. Psikoloji bilimi, bizim anlayışımıza göre bu ilkeyi temel alır ve bilişsel üretime dayanan her türlü çıktıyı yine bu ilkenin getirisi olarak kabul eder. Dolayısı ile davranış aslında sonuçtur. Düşünce ve peşi sıra gelen duyguların çıktısıdır. Aynı zamanda özgün seçimlerdir, davranışlar. Düşüncelerimiz ve duygularımızın etkisiyle oluşan...

Bu bilimsel temellere karşın ülkemizdeki pratik oldukça farklı bir vaziyette cereyan ediyor. Örneğin iş yerlerine baktığımızda bireyin özgünlüğü ve biricikliği ilkesinin ve gerçeğinin pek de farkında olunmadığını gözlemliyoruz. Biraz daha derin sebeplere baktığımızda eğitim sistemimiz karşımıza çıkıyor. Öğrenimin ezberciliğe ve statik temellere dayandığını görüyoruz. Çocuklarımızın eğitim seçimleri ve gençlerimizin meslek tercihleri maalesef rafine kişilik analizlerinden ve gerçeğe dayanan bilimsel tespitlerden açık ara uzak bir biçimde yapılıyor. İnsanlarımız 'kendilerini bilmeden' mesleklerini belirliyor ve geleceklerini seçiyorlar. Etraflarındaki çevreden etkilenerek, para kazanayım kaygısı ve aile baskının etkisiyle kendi özgün doğalarına uygun olmayan okul ve meslek seçimleri yapıyor ve hayatlarını sürdürüyorlar. Kurumsal şirketler katmanındaki firmalar, bu 'geliş' karşısında ve eğer durumun gerçekten farkına vardıysalar, kişilik ve davranış analizlerine bütçe ayırıyorlar. Diğer taraftan bu analizlerdeki normlar sorgulanmıyor. Raporların bilimsel saygınlığı, genel geçer kabul görme oranı, dayandıkları bilimsel kuramları ve benzeri bir çok derinliği hakkında pek de bilgi sahibi olunmadığını gözlemliyoruz.

Diyelim ki nitelikli ve gerçekten bilimsel bir ölçümleme sitemi kullanılıyor; iş burada da bitmiyor. Büyük çoğunlukla bu alana ayırılan bütçeler şirketler tarafında genellikle salt gider kalemi olarak görülüyor. İşe alımlarda tespit edilen gelişim alanları üzerine, etkin ve yetkin çözüm sağlamak üzere, pek gidilmiyor. Ölçümlemelere dayanan bilimsel nitelikli eğitimler yerine genellikle ucuz uygulamalar tercih ediliyor. Doğal olarak palyatif ağrı kesici konumunda kalan bahsi geçen süreçler insan kaynağının gelişim ihtiyacını karşılayamıyor. Bağlı olarak bilgi ekonomisi ve dijital çağa yönelik değişim ve dönüşüm gerçekleşmiyor.

Kısacası konu 'olmak' odaklı olunca 'yapmak' ihtiyacı ortadan kalkıyor... Diye düşünülüyor ancak ciddi biçimde hata ediliyor.

Yukarıda etraflıca açıkladığımız durum tespiti ile ilgili olarak şunu net olarak söylemek mümkün: Günümüzde yaşadığımız verimsizlik, iş memnuniyetsizliği, birbirine güven eksikliği, iletişimsizlik gibi sonuçlar bu nedenlerden kaynaklanıyor. Davranış sebepleri, motivasyon kaynakları, kişisel yetkinlikleri, doğal yetenekleri, güçlü yönleri ve gelişmesi gereken alanları bilimsel olarak ölçümlenmeyen, raporlanmayanların önüne gelişimsel yol haritası çıkarılamıyor. Dolayısı ile bu tip çalışanlar ve liderler zorlanıyorlar. Daha da zorlanacaklar...

Peki biz Self Made Human International Academy olarak ne vaat ediyoruz? Biz her bireyi, özgün ve biricik olarak kabul ediyor, davranışları, motivatörleri, yetenekleri, doğal ve uyumlanan iletişim ve ilişki yönetimi tarzlarını 4 ayrı boyutta ölçüyor, dünyanın en saygın, bilimsel, psikoloji bilimi esaslı çözüm ortakları ile distribütörlüğümüz çerçevesinde işbirliği yapıyoruz. Doğru kişiyi işe almanızı ve işe daha önce aldığınız kişilerle beraber, şirketinizin insan kaynakları potansiyelinin açığa çıkması için gelişmesi gereken yönlerini kıyaslamalı bir şekilde, iş tanımlarınıza uygun korelasyon metodolojileri çerçevesinde, birey, bölüm, birim, fonksiyon ve kurumun tümü özelinde ölçümlüyor ve raporluyoruz.

Hem doğru kişileri işe alabilmenizi hem de geliştirebilmenizi sağlıyoruz. Hem mevcut insan kaynağınızın durumunu, yetkinlikler ve liderlik gelişimi özelinde tespit ediyor hem de raporlara paralel olarak düzenlediğimiz özgün ve bilimsel eğitimlerle sizlere tam, sonuç odaklı ve bütünsel kapsamda hizmet veriyor ve net çözümler sağlıyoruz.

Ölçümleme ve Raporlama Sistemlerimizin Kullanıldığı Alanlar:

 • Yetenek Yönetimi

 • Yetkinlik Gelişimi ve Eğitimleri

 • Terfi ve Yedekleme

 • Seçme ve Yerleştirme

 • Liderlik Gelişimi ve Eğitimleri

 • Performans Yönetimi

 • Eğitim İhtiyaç Analizi

 • Kişisel Gelişim

 • Koçluk/Mentörlük

 • Teknik Gelişim Alanları (Satış)

 • Atölyeler ve Workshoplar