Outdoor ve Indoor Deneyimsel Öğrenme Fasilitasyonları

Ekran Resmi 2019-01-12 22.52.05.png
Ekran Resmi 2019-01-12 20.40.25.png
Ekran%2BResmi%2B2019-01-12%2B22.42.28.jpg
Ekran Resmi 2019-01-12 22.57.16.png
Ekran Resmi 2019-01-12 22.50.57.png
Ekran Resmi 2019-01-12 22.48.38.png
Ekran Resmi 2019-01-12 22.54.48.png
Ekran Resmi 2019-01-12 23.04.58.png
Ekran Resmi 2019-01-12 22.50.16.png
Ekran%2BResmi%2B2019-01-12%2B22.58.04.jpg
Ekran Resmi 2019-01-12 23.03.53.png

 

Self Made Human, Outdoor ve Indoor Deneyimsel Öğrenme Fasilitasyonları

Self Made Human, Outdoor ve Indoor Deneyimsel Öğrenme Fasilitasyonlarımız kapsamında yetişkin öğrenme psikolojisi literatürü gereğince, bilimsel olarak en etkili davranış değişikliği metodu olarak kabul edilen deneyimsel öğrenme yöntemleri uygulanmaktadır.

Faaliyetlerimizin temel amacı, katılımcılarımızın her birinin takım olma bilinci ile kriz yönetebilmesi, problem çözebilmesi, zor şartlar ile başa çıkabilmesi, ekip, bölüm, birim, fonksiyon ve şirket yönetimi kapsamındaki yetkinlikleri ve liderlik becerilerinin geliştirilmesidir. Bu hedefler doğrultusunda son derece özel kurgularla tasarlanan ve uygulanmakta olan outdoor ve indoor aktivitelerimiz ile insan kaynaklarınızı oluşturan çalışanlarınız ve liderlerinin potansiyellerini maksimize etmelerine katkı sağlıyoruz. 

Deneyimsel öğrenme fasilitasyonlarımızı gerçekleştiren çözüm ortağı eğitmen ve danışmanlarımızın her biri, kendi alanlarında ülkemizin en iyi ve en yetkin uzmanlarından oluşmaktadır. Bu bağlamda, zor şartlar altında, kriz yönetimi ile dopdolu geçen geçmiş askeri kariyerlerinin pozitif katkısı ile, katılımcılarımızın liderlik, karar verme, problem çözme, kriz yönetimi güç koşullarla mücadele etme konularındaki yetkinliklerinin geliştirilmesi Outdoor ve Indoor Deneyimsel Öğrenme Fasilitasyonlarımızın ana faaliyet alanı ve hedefi olup, ülkemizde insan kaynakları alanını yöneten kurumsal iş ortaklarımızdan oluşan paydaşlarımız ve katılımcılarımız nezdinde büyük memnuniyet sağlamaktadır.

Detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu doldurarak bizimle irtibata geçin.

Ad Soyad *
Ad Soyad