Koçluk Nedir?

ICFMembershipCertificate.jpg

International Coach Federation (ICF) koçluğu şöyle tanımlar; günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında, kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize eden, danışanı daha fazla düşünmeye teşvik ederek yaratıcı süreçler içine girmesi için ilham veren, danışan ile koçun işbirliği içinde olduğu bir ilişkidir. Koçlar her bireyin yaratıcı, becerikli ve bütün olduğuna inanır. Bu temel üzerinde çalışan koçun sorumlulukları şunlardır:

  • Danışanın ulaşmayı istediği olguları keşfetmek, netleştirmek ve uyum sağlamak.

  • Danışanın kendini keşfetmesi konusunda onu teşvik etmek.

  • Danışan tarafından üretilen çözümleri ve stratejileri ortaya çıkartmak.

  • Danışanı kendisine karşı sorumlu ve hesap verebilir tutmak.

Bu süreç, danışanların kişisel liderlik becerilerini geliştirir ve potansiyellerini ortaya çıkarırken, iş ve özel yaşamlarını geliştirmelerine önemli ölçüde yardımcı olur. Self Made Human International Academy bünyesinde Bireysel Varoluş Ekolü kapsamında koçluk çalışmaları yapılmaktadır. 

Bireysel Varoluş Ekolü ve Koçluk Çalışmaları Hakkında

Birey yaşamın içinde amaçlarına ve hedeflerine erişmek için uğraşırken zaman zaman kendisinden, çevresinden veya bireysel varoluşunun doğasından kaynaklanan bir takım engellemeler, gerilimler ve sınırlamalar ile karşılaşır. Özellikle böyle dönemlerde ikilemler arasında kalan kişi, duygu durumundan kaynaklı olarak ne yapacağını bilemediği ve zorlandığı durumlar yaşar. İş yaşamı ve/veya özel hayatta meydana gelen olaylar nedeniyle kaygı, yetersizlik, çaresizlik veya değersizlik hislerine kapılabilir. Mevcut durumun gerçekliğine ilişkin olarak ve tarafsız bir perspektif ile süreçleri netleştirmeye, duygularına, düşüncelerine ve davranışlarına ilişkin iç görü geliştirmeye, daha akılcı ve rasyonel seçimler yapmaya ve bağlı kararlar vermeye ihtiyaç duyabilir.

Bireysel Varoluş Ekolü koçu, danışanına, bu ve benzeri durumlarla daha iyi başa çıkabilmesi, daha verimli ve anlamlı bir yaşam sürdürebilmesi için, danışanın kendi çözümlerini keşfederek hayata geçirebilmesini hedefleyerek destek verir. Bireysel Varoluş Ekolü bireyin endişelerini ve kaygılarını reddetmez; aksine bireyin bu duyguları, düşünceleri ve hislerine cesaret ve şefkatle başa çıkmasını kendisine öğretmesi ve deneyimletmesi için çalışır. Psikoterapiden farklı olarak koçluk sürecinde tedavi etme uygulamaları yoktur.

Birey esasen biriciktir. Dolayısı ile ilk koçluk seansında danışanın durumunun netleştirilmesi amaçlanır ve hedefler belirlenir. Danışan ile koç arasındaki uyum gözlemlenir. Takiben danışan ile koç, birlikte çalışma biçimi, odaklanılacak konular, çalışma süreci ve süresi gibi konuları ele alır. Devam eden seanslar içinde, önceden belirlenen amaçlar doğrultusundaki konular çalışılır. Seansların sıklığı ve adedi danışanın ihtiyacına göre belirlenir. Danışanın yurt dışında olması durumunda WhatsApp aracılığıyla uzaktan koçluk yapılabilir. İhtiyaç olması durumunda ve gereken hallerde önceden belirlenerek daha uzun seanslar uygulanabilir.

Gizlilik ve diğer etik konularda ICF'in kural ve düzenlemelerine tabi olarak çalışılmaktadır.